ABOUT US

 “ยามไฮเทค”  นวัตกรรมรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่ผสมผ่าน 6 เทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ Hitech Guard ประมวลผลด้วย AI ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดค่าจ้าง รปภ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

แจ้งเตือนทันทีก่อนเกิดเหตุร้าย ระงับเหตุได้ทันเวลาก่อนสูญเสีย

Internet Of Things

คือ อะไร ?

นวัตกรรมรักษาความปลอดภัย Online ด้วยเทคโนโลยี AI ตลอด 24 ชั่วโมง

    Internet of Things คือ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่สัตว์เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องให้คนมาส่งมอบข้อมูลกันเอง นอกจากนี้ IoT ยังเป็นประโยชน์ต่อปัญญาประดิษฐ์ เพราะช่วยให้เก็บข้อมูลง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

     Hitech Guard เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่  ภายใต้แนวคิด Internet  of  things  (IoT) โดยเป็นนวัตกรรมที่ผสาน 6 เทคโนโลยี เข้ามาทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และประมวลผลด้วย AI ทำให้กลายเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งในด้านความถูกต้องแม่นยำ  ความรวดเร็ว  และสามารถรับมือกับผู้บุกรุกหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องเลือก

HITECH GUARD

นวัตกรรมรักษาความปลอดภัย ONLINE 24 ชั่วโมง

ครอบคลุม
ทุกพื้นที่สำคัญ

มีหลักฐานชัดเจน
ไว้เอาผิดผู้ร้าย

ราคาถูก เมื่อเทียบกับ
ค่าจ้าง รปภ.ทั่วไป

ไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมแซมระบบ
ไม่ต้องจ่ายค่าติดตั้ง

แจ้งเตือนทันทีก่อนเกิดเหตุร้าย
ระงับเหตุได้ทันเวลาก่อนสูญเสีย

นวัตกรรมรักษาความปลอดภัย
Online ด้วยเทคโนโลยี AI

HITECH GUARD

SYSTEM

     Hitech Guard เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่  ภายใต้แนวคิด Internet  of  things  (IoT) โดยเป็นนวัตกรรมที่ผสาน 6 เทคโนโลยี เข้ามาทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่และประมวลผลด้วย AI ทำให้กลายเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งในด้านความถูกต้องแม่นยำ  ความรวดเร็ว  และสามารถรับมือกับผู้บุกรุกหรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการทํางานของยามไฮเทค

ระบบการทํางานของยามไฮเทค เป็นการทำงานที่เน้นการใช้งานของนวัตกรรมรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่ได้รับการคัดเลือก และอบรมการทํางานระบบมาเป็นอย่างดี

HITECH GUARD ADMIN

• ทําหน้าที่ในการดำาเนินการแก้ไขเหตุ ว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
• คอยติดตามการก่างานของแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ

HITECH GUARD MONITOR

• ทําหน้าที่ในการเฝ้าระวังตรวจสอบ และประมวลผล 24 ชม. จากศูนย์ควบคุม Hitech guard center คอยประสานงานตำแหน่งเหตุการณ์ หรือคนร้ายให้กับหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการกับเหตุร้าย ให้ทันท่วงที

HITECH GUARD PACKGE

Choose The Perfect Plan

LITE PACKAGE

Size

ครอบคลุมการเฝ้าระวังสำหรับลูกค้าที่เป็นที่พักอาศัย หรือธุรกิจขนาดย่อม 

Equipment

รองรับการดูแล 1-8 จุดเฝ้าระวัง เช่น บริเวณรอบรั้ว บริเวณ ภายใน บริเวณโดยรอบอาคาร

Work

ควบคุมการทำงานด้วยเจ้าหน้าที่ Hitech Guard ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้ประจำอยู่ที่สำนักงาน หรือแชร์เจ้าหน้าที่ ร่วมกับลูกค้าอื่นๆ

Option

 •  ระบบจดจำใบหน้า 
 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
 • ระบบกล้องตรวจจับความร้อน
 • ระบบกันขโมย
 • ระบบตรวจจับน้ำ
 • ระบบตรวจจับก๊าซ
 • ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

ENTERPRISE PACKGE

Size

ครอบคลุมการเฝ้าระวังสำหรับลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ มีพื้นที่ในการเฝ้าระวังหลายแห่ง

Equipment

รองรับการดูแล 8 จุดเฝ้าระวังขึ้นไป เช่น บริเวณรอบรั้ว บริเวณภายในอาคาร บริเวณโดยรอบอาคาร ลานจอดรถ

Work

ควบคุมการทำงานด้วยเจ้าหน้าที่ Hitech Guard ซึ่งเจ้าหน้า ที่ทุกฝ่าย ประจำอยู่ที่สำนักงานของลูกค้า หรือสำนักงานใหญ่

Option

 • ระบบจดจำใบหน้า
 • ระบบตวจสอบใต้ท้องรถ
 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก
 • ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
 • ระบบกล้องตรวจจับความร้อน
 • ระบบกันขโมย
 • ระบบตรวจจับน้ำ
 • ระบบตรวจจับก๊าซ
 • ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

SECURE YOUR PLACE AT ANYTIME FROMANYWHERE

นวัตกรรมรักษาความปลอดภัย ONLINE 24 ชั่วโมง 
คิดค้นและพัฒนาโดย บริษัทรักษาความปลอดภัย ยามไฮเทค จำกัด
โดยการสนับสนุนจาก สวทช.