ARTICLE

HITECH GUARD “จ่ายถูกกว่า” แต่ “ปลอดภัยได้มากกว่า”
ปรับทุกช่องโหว่งของการดูแลความปลอดภัยแบบเก่า
ด้วยเทคโนโลยี Ai และการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่

ยามไฮเทค รู้ปุ๊บ แจ้งปั๊บ ระงับเหตุทันที

MerryChristmas

Think Like A

HITECH GUARD

คิดอย่าง “HITECH GUARD”
ไม่ต้องกังวลยามหลับ ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย

Play Video

ระบบการทำงานของยามไฮเทค

HITECH GUARD

ระบบรักษาความปลอดภัยยามไฮเทค

เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ก้าวล้ำในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network) ระบบกันขโมย (Burglar alarm) ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (Fire alarm) ระบบควบคุมการเข้าออกประตู (Access control) ระบบสื่อสารสองทาง (Two Way Audio) มาผนวกเข้ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย Online 24 ชั่วโมง

ผู้บุกรุกยามวิกาล

ภาพบันทึกเหตุการณ์จาก ยามไฮเทค

HitechGuard ระบบรักษาความปลอดภัย Online 24 ชั่วโมง ไล่ผู้บุกรุกทันที ภายใน 22 วินาทีเท่านั้น
Play Video

CUSTOMER REVIEW

ร้าน Coffee Life เพิ่มพื้นที่ความปลอดภัย

                 เลือก Hitech Guard เพราะ มั่นใจ ใน การดูแลความปลอดภัย ด้วยระบบการรักษาความ ปลอดภัย ยามไฮเทค ที่ใช้เทคโนโลยี Ai ผสานศักยภาพ ควบคู่กับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุม ทุกพื้นที่สำคัญ

255

Frequently Asked Questions

ระบบรักษาความปลอดภัย “ยามไฮเทค” คือ นวัตกรรมรักษาความปลอดภัย รูปแบบใหม่ ที่ผสมผ่าน 6 เทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ Hitech Guard ประมวลผลด้วย AI ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดค่าจ้าง รปภ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

A : HITECH GUARD ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย สามารถป้องกันเหตุ ร้ายและอาชญากรรมได้จริง ถูกกว่า เมื่อเทียบกับค่าจ้าง รปภ. ทั่วไป คุ้มค่า และดีกว่า เพราะไม่ต้องจ่ายค่าติดตั้งและค่าซ่อมแซมระบบ ปลอดภัย ไม่ต้อง ฝากกุญแจไว้กับบริษัท ทั้งยังรักษาความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ยามไฮเทค ที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี AI

A : ถ้าเป็นกิจการขนาดย่อม สินค้าที่จำหน่ายราคาไม่สูงมาก แต่เป็นสถานที่เปิด โดยส่วนมากจะเป็นกระจกใส และมีช่องทาง เข้าหลายทาง ทั้งทางขนส่งของ และทางหน้าร้าน ดังนั้นทางบริษัท แนะนำให้เป็น Lite package ดีกว่าครับ แล้วค่อยเสริม Door/ Window Sensor เพิ่มเติมตามจุดเสี่ยง เพื่อเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการครับ

A : ไม่ต้องกังวลครับ หากจุดติดตั้งไม่มีปลั๊กไฟ จะเป็นหน้าที่ของ Hitech Guard ที่ต้องเดินสาย รวมถึงการติดตั้งระบบโดยไม่มีค่า ใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นครับ

A : หากระบบอินเทอร์เน็ตในฝั่งของลูกค้ามีปัญหา (รวมถึง Wi-Fi) ระบบจะไม่ สามารถทำงานได้นะครับ บริษัทแนะนำให้ลูกค้ามีอินเตอร์เน็ตไว้สำรองเพื่อป้องกัน การเกิดปัญหา และเพิ่มปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนในฝั่งบริษัท ระบบยังสามารถทำ งานได้ปกติครับ เนื่องจากบริษัทมีการสำรองอินเตอร์เน็ตเพื่อป้องกัน และเพิ่มศักย ภาพการรักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นครับ

A : Internet of Things คือ ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล สิ่งของ มนุษย์ หรือแม้แต่สัตว์เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องให้คนมาส่งมอบข้อมูลกันเอง นอกจากนี้ IoT ยังเป็นประโยชน์ต่อปัญญาประดิษฐ์ เพราะช่วยให้เก็บข้อมูลง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Hitech Guard

คุ้มค่า รวดเร็ว ปลอดภัย

ร้านอาหาร Coffee Life : ถนนอ้อมค่าย จ.นครศรีธรรมราช

สหกรณ์ตำรวจนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิขาทเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่

Maru Laundry (มารุสะดวกซัก 24 ชม.)
หน้าโรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช

SECURE YOUR PLACE AT ANYTIME FROMANYWHERE

นวัตกรรมรักษาความปลอดภัย ONLINE 24 ชั่วโมง 
คิดค้นและพัฒนาโดย บริษัทรักษาความปลอดภัย ยามไฮเทค จำกัด
โดยการสนับสนุนจาก สวทช.