Face Recognition

ระบบจดจําใบหน้า

HITECH GUARD SECURITY

กระบวนการที่นำภาพใบหน้าที่ตรวจจับได้มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของใบหน้าเพื่อระบุว่าใบหน้าที่ตรวจจับตรงกับบุคคลใด เพื่อเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาในพื้นที่รักษาความปลอดภัย

ระบบการจดจำใบหน้า คือระบบการตรวจหาใบหน้าของมนุษย์และปรับภาพใบหน้าโดยอัตโนมัติ กรอบจะปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ถูกตรวจจับ
และโฟกัส สี และค่าการวัดแสงจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นเมื่อบันทึกด้วยคุณภาพแบบ HD

ระบบจดจําใบหน้า

Face Recognition Technology

ด้วยการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำ เชือมต่อกับระบบอื่นๆได้อย่างง่ายดาย
พร้อมระบุตัวตนได้อัตโนมัติ เพียง 3 ขั้นตอน
-ตรวจจับใบหน้า (Detection)
-วิเคราะห์ หรือสิ่งบ่งชี้ (Analysis หรือ Attribution)
-จำแนกใบหน้า (Recognition)

HITECH GUARD

SECURITY