Play Video

Gas Leak Detector

ระบบตรวจจับก๊าซ

HITECH GUARD SECURITY

ระบบตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ (Gas Leak Detector) ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง โดยส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาแก๊สรั่วไหลเกิดขึ้น

อุปกรณ์ตรวจจับการรั้วไหลของก๊าซ คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับปริมาณก๊าซภายในพื้นที่
เป็นส่วนหนึ่งในระบบความปลอดภัย ใช้เพื่อตรวจจับการรั่วของก๊าซ

ระบบตรวจจับก๊าซ

Gas Leak Detector Systems

• ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาแก๊สรั่วขึ้น
• ช่วยวัดปริมาณ หรือการรั่วไหลของก๊าซ ในพื้นที่
• ไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูดดมแก๊สที่รั่วจนมีผลต่อร่างกาย
• ออกไปนอกบ้าน ไม่ต้องกังวลอุบัติเหตุเกี่ยวกับแก๊สที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

HITECH GUARD

SECURITY